Εταιρικό Προφίλ

fuzzybit_balls

Η FuzzyBIT ιδρύθηκε το 2008 και εδρεύει στο δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης. Οι κύριες δραστηριότητές της περιλαμβάνουν τη δημιουργία εφαρμογών διαδικτύου, τη σχεδίαση και κατασκευή ιστοσελίδων και την ανάπτυξη λογισμικού μηχανογράφησης.

Παράλληλα, αναλαμβάνει την ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων (data analysis - data mining), ενώ μεσομακροπρόθεσμος στόχος της  είναι η εφαρμογή μεθόδων υπολογιστικής νοημοσύνης σε πραγματικά προβλήματα, εμπορικά, επιχειρηματικά ή επιστημονικά.

Η ποιότητα και η αξιοπιστία, σε συνδυασμό με τη γρήγορη και ανθρώπινη εξυπηρέτηση, αποτελούν τους κεντρικούς άξονες της φιλοσοφίας μας.

 

ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

Πατερίτσας Χρήστος- Computer Science, Phd. linkedin profile LinkedIn Profile

Περτσελάκης Μηνάς - Computer Science, Phd. linkedin profile LinkedIn Profile