Προγράμματα Μηχανογράφησης

Η FuzzyBIT αναλαμβάνει την ανάπτυξη λογισμικού γραφείου ή μηχανογράφησης κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σας!application

Σχεδιάζουμε, διαμορφώνουμε και κατασκευάζουμε κάθε σύστημα μαζί σας από την αρχή και επιβλέπουμε τη σωστή λειτουργία του για όσο διάστημα το χρησιμοποιείτε, τροποποιώντας και αναβαθμίζοντας τη δική σας έκδοση σύμφωνα με τις υποδείξεις σας.

Έτσι, η επιχείρησή σας οργανώνεται και εξελίσσεται ποιοτικά, ενώ εσείς μπορείτε να παρακολουθείτε σχεδόν τα πάντα μέσα από ένα και μόνο πρόγραμμα στον υπολογιστή σας!

Οι εφαρμογές μηχανογράφησης που αναπτύσσουμε διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

  • Διαχείριση Πελατολογίου και Παραγγελιών (Παρακολουθείστε τις κινήσεις των πελατών σας, τις προτιμήσεις τους σε προϊόντα, τα οικονομικά τους στοιχεία)
  • Εμπορική Διαχείριση (Διαχειριστείτε την αποθήκη σας, συνδεθείτε με φορολογικό μηχανισμό, εκδόστε και εκτυπώστε παραστατικά)
  • Ειδικής Χρήσης